MOK - Mestna občina Kranj
Visual 01

O nas

Komisija varno kolesarim

 

3. marca 2015 je bila s sklepom župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja ustanovljena Komisija varno kolesarim (KVK). Nastala je na pobudo  Andreja Zalokarja iz TD Rekreatur in s pomočjo mestnih svetnikov Marjana Bajta, Borisa Vehovca in Jožeta Rozmana.

 

V njej so predstavniki TD Rekreatur, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Kolesarskega kluba Sava, Zavoda za šport Kranj, Kluba študentov Kranj, Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Kranj, Policijske uprave in postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj, Mestne občine Kranj ter kot medijska predstavnika Radio Kranj in Gorenjski Glas.

 

NALOGE:

 • spremljanje in evidentiranje stanja na področju kolesarske politike v MO Kranj in opozarjanje na probleme;
 • predlogi rešitev na področju varnosti in večje mobilnosti kolesarjev z uvajanjem učinkovite nove infrastrukture in izboljšanjem obstoječe;
 • organiziranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti z namenom promoviranja kolesarjenja kot zdravega, varnega in ekološko neoporečnega vsakodnevnega prevoza po mestnih in primestnih cestah.

 

CILJ

 • priprava celovite strategije razvoja kolesarskega omrežja v sorazmerju z gradnjo infrastrukture, izobraževanjem in promocijo kolesarjenja;
 • izboljšanje prometne signalizacije na obstoječih kolesarskih poteh in povezavah, da bo kolesarjem prijazna;
 • ciklično in redno izvajanje promocijskih in izobraževalnih akcij.
 • Kranj bo do konca leta 2017 imel urejene in pravilno označene vse obstoječe kolesarske poti, pasove in povezave.
 • Javni zavodi na območju MO Kranj bodo do leta 2017 imeli enotna in primerna naslonjala koles s kolesarnicami.
 • Do leta 2018 bo uveden sistem najema koles na območju mesta Kranj.
 • Do leta 2022 bo na terenu vzpostavljen celovit sistem kolesarske ureditve z urejenimi potmi.

Kranj bo kolesarjem prijazno mesto!

 

REZULTATI


2015

 • odpravljene so 3 kritične kolesarske točke v mestu Kranj.
 • obnovljenih  je 2300 m kolesarskih poti. 
 • izdelanih je 8 idejnih in izvedbenih načrtov za različne odseke kolesarskih poti;
 • iz ideje dijakov Škofjeloške gimnazije se s sodelovanjem dveh občin izvaja projekt kolesarske povezave Kranj - Škofja Loka;
 • obnovljen je kolesarski pas na Cesti 1.maja v dolžini 450m; 
 • izdelanih je 8 idejnih in izvedbenih načrtov za različne odseke kolesarskih poti;
 • Lokalni koordinator Evropskega tedna mobilnosti. Kranj je izbran za najbolj aktivno občino v Sloveniji;
 • na pobudo MO Kranj in dobre prakse aktivnosti KVK je v okviru Sveta Gorenjskih občin ustanovljen Svetovalni organ za razvoj kolesarstva Gorenjske regije, ki ga vodi predsednik KVK;
 • Obnova kolesarskega pasu od križišča Čirče do Labor (pred in za Delavskim mostom) v dolžini 1900 m;
 • Sodelovanje na posvetu v Ljubljani v organizaciji European Cyclists Federation
 • Organizacija posveta v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo / december

2016

 • aktivno sodelovanje pri pripravi razpisa za vzpostavitev sistema "kr-s-kolesom";
 • ogled dobre prakse »Center trajnostne mobilnosti Maribor«;
 • ogled kolesarske ureditve prometa v Ljubljani s člani Ljubljanske kolesarske mreže;
 • predstavitev modela delovanja Komisije varno kolesarim na konferenci CIVINET v Zagrebu;
 • predstavitev modela organiziranosti lokalnega in regionalnega kolesarstva Kranja in Gorenjske v okviru konference Franja Academy v Ljubljani;
 • Sodelovanje na razglasitvi zmagovalcev EMW Award v Bruslju kot zmagovalna občina Evropskega tedna mobilnosti 2015 v Sloveniji;
 • Lokalni koordinator in organizacija aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2016;
 • Obnova infrastrukture na Cesti 1.maja (prva uvedba pomožnega kolesarskega pasu v Kranju);
 • Odprava črne točke »križišče Zlato polje« in izvedba prvega dvosmernega kolesarskega prehoda križišča v Kranju;
 • Ureditev križišča Planina 1 / cesta 1.maja – Smledniška – Čirče - Planina
 • Članstvo v širši skupini za pripravo Celostne prometne strategije MO Kranj;
 • sodelovanje pri načrtovanju kolesarskih pasov v okviru projekta "Avtobusni terminal Kranj";
 • Izdelava celostne grafične podobe »Kr-s-kolesom« in izdelava spletne strani;
 • Analiza obstoječega stanja in idejna zasnova kolesarskega omrežja v MO Kranj

SEZNAM ČLANOV / zadnja sprememeba  31.1.2017

 

 

priimek in ime

organizacija

1

Zalokar Andrej

Turistično društvo Rekreatur, predsednik KVK

2

Bajt Marjan

Zavod za šport Kranj, podpredsednik KVK

3

Zupan Karmen

Zavod za turizem in kulturo Kranj

4

Veger Ivo

Društvo upokojencev Kranj

5

Ternik Robert

Policijska postaja Kranj

6

Ribnikar Sebastjan

Policijska postaja Kranj

7

Zadnik Robert

Medobčinski inšpektorat

8

Kavaš Miran 

Zavod za šport Kranj

9

Šavs Matej 

Klub študentov Kranj

10

Vencelj Maruša 

Gimnazija Kranj

11

Cvjetičanin Miroslav 

Gorenjski Glas

12

Štefančič Igor

Radio Kranj

13

Zevnik Matjaž

Kolesarski klub Sava

14

Herak Mitja 

Medobčinski inšpektorat 

15

Buh Miha 

MO Kranj – UGGJS

16 

Košir Tilen

MO Kranj – projektna pisarna