Gorenjska Bike MOK - Mestna občina Kranj

Projekt (ne briši)

Zasnova kolesarskega omrežja v mestni občini Kranj

Vsa mesta se soočajo s podobno prometno problematiko:

• Prometni zamaški
• Pomanjkanje površin za mirujoči promet
• Pomanjkanje ustreznih površin za kolesarje…

ki so posledica prometnega načrtovanja, ki postavlja na prvo mesto osebni motorni promet. 

 

Sodobno načrtovanje stremi k spremembi potovalnih navad v korist nemotoriziranega prometa, ki prometno problematiko uspešno rešuje.

Za povečanje uporabe koles je potrebno vzpostaviti varne in povezane kolesarske površine.

KVK in MOK sta pri reševanju kolesarske problematike ugotovila, da je potrebno načrtovati od globalnega k detajlnemu.

 

Nastal je strateški dokument: 

ZASNOVA KOLESARSKEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI KRANJ

 
NAZAJ NA SEZNAM