Gorenjska Bike MOK - Mestna občina Kranj

Dobrodošli na 3.seji komisije varno kolesarimm

Na voljo mobilna aplikacija Mobiln.si, kmalu še Gorenjska.bike

Mobilna aplikacija Mobiln.si app je na voljo v Trgovini Play, omogoča pa registracijo uporabnika, izposojo kolesa, pregled uporabniškega profila, vsebuje navodila za uporabo, zemljevid s postajami KRsKOLESOM in podatke, koliko je oddaljena najbližja postaja in koliko navadnih oziroma električnih koles ter prostih ključavnic je v tistem trenutku na voljo. Ponuja tudi vpogled v zgodovino izposoj, pošlje sporočilo, da je uporabnik kolo uspešno vrnil (da je ključavnica zaklenjena in je kolo na voljo drugim uporabnikom). Prek aplikacije je možno sporočati tudi napake (okvare ali poškodbe kolesa in podobno) in v tem primeru se AMZS, ki skrbi za servis koles v sistemu, lahko  nemudoma odzove in napako odpravi.

 

mobiln.si

 

Aplikacija je zagotovo eden najbolj preprostih načinov registracije bodočih uporabnikov sistema KRsKOLESOM. Registrirati se je sicer mogoče tudi prek spleta na uradni spletni strani www.krskolesom.si ali osebno na Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZVKD Kranj, Glavni trg 2, Kranj).

 

V načrtu še nove razširitve

Sistem trenutno obsega 28 postaj s 95 navadnimi in 75 električnimi kolesi ter 320 ključavnicami, v prihodnje  pa naj bi se sistem razširil tudi s postajami ob večjih nakupovalnih središčih.

 

Poleg mobilne aplikacije predvidoma konec junija prihaja letos še ena novost, in sicer širitev mreže izposoje koles v skupni sistem Gorenjska.bike. V sistem MOK vstopa skupaj z občinami Jesenice, Naklo, Radovljica in Trži, tako da bo s paketom KRsKOLESOM možna izposoja kolesa in vožnja tudi po vseh navedenih občinah.

 

Postaje izposoje koles
NAZAJ NA SEZNAM